Meny

Post

Publisert : 12.07.2021

Senterpartiet vil ha et system som garanterer effektiv postgang for folk og næringsliv i hele landet.

Systemet med nasjonal enhetsporto må sikres for å utjevne avstandsulemper. Det er viktig å verne om distribusjonsløsninger som sikrer avisombæring på lørdag. Samtidig bør landpostbudordningen styrkes gjennom samordning av flere tjenester innen distribusjon og varelevering.

Senterpartiet vil:
– Sikre lik brevporto i hele landet
– Gjeninnføre Postens monopol på brev under 50 g
– Forbedre landpostbudordningen, blant annet gjennom samordning av flere tjenester innen distribusjon og varelevering.
– Sikre effektive ordninger som gjør at laboratorieprøver kan bli sendt og mottatt også på lørdager i alle deler av landet og styrke ordningene som gjør at aviser kan distribueres alle hverdager, inkludert lørdag.
– Sikre forutsigbare rammer for postombæring til dem som ikke bor i nærhetene av posttjenester eller post i butikk.