Meny
Nær folk

Nær folk

Publisert : 15.03.2021

Vi i Senterpartiet mener at et samfunn blir best når det blir bygd nedenfra. Det handler rett og slett om de nære tingene.

Det er derfor vi vil føre en politikk som er NÆR FOLK. 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for naturen og miljøet.

Ja til tjenester nær folk

- Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen

Senterpartiet mener nærhet er svaret - ikke problemet. Vi bor i et langstrakt land der nærhet har spilt en viktig rolle. En butikk, et sykehus, et lensmannskontor og en ambulanse nær deg har skapt et yrende liv i hele Norge. Det har skapt levende, gode lokalsamfunn i nord, sør, øst og vest og vært en suksesshistorie for landet vårt.

Vi sier derfor et klart nei til sentraliseringen Høyre/FrP-regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder. Større er ikke alltid bedre. Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Barnehager, skoler, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.

Folk opplever stadig vekk at tjenester blir nedlagt eller redusert. Et godt eksempel er politiet som sentraliseres bort fra stadig flere lokalsamfunn. Nærvær erstattes med fravær. Det er ikke fremskritt, det er tilbakeskritt.

Mange er redde for at ambulansetjenesten flyttes lenger unna dem, andre fortviler over at det lokale NAV-kontoret kan bli lagt ned. Senterpartiet vil aldri akseptere en politikk som fører til sentralisering og økte forskjeller.

Nærhet til folk er også viktig i arbeidslivet. Mange opplever at overdreven detaljstyring fjerner det faglige skjønnet fra arbeidshverdagen. Vi har tillit til enkeltmennesket, og mener at folk som får ansvar og handlingsrom vil arbeide for fellesskapets beste. De som har skoen på vet best hvor den trykker. Senterpartiet ønsker derfor å gjennomføre et tillitsløft i offentlig sektor.

"Nærhet er ikke problemet, det er nærhet som er svaret" - Trygve Slagsvold Vedum

Les mer: 

 Vi tror på hele Norge Beredskap Kommunesammenslåing Lokalsykehus Politiet Tillit