Meny
Bli medlem

Rassikring

Publisert : 06.07.2017 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet skal intensivere arbeidet med rassikring av farlige vegstrekninger både på region- og stamvegnettet.

Senterpartiet vil øke bevilgningene til rassikring slik at etterslepet kan fjernes.