Meny

Reiseliv

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Senterpartiet vil arbeide for økt verdiskaping og økt lønnsomhet i reiselivsnæringa. 

Reiseliv er en stor næring i Norge og er viktig i mange regioner. Markedsendringer, teknologi, digitalisering, delingsøkonomi, nye forretningsmodeller og behovet for mer bærekraftig utvikling gjør at reiselivet er i endring.

Naturbasert reiseliv som kombinerer reise, opplevelser og mat er i vekst. Dette gir store muligheter innenfor de næringene som har sitt grunnlag i forvaltning av naturressurser, og som lykkes med utvikling av samarbeid med lokale produsenter. Samtidig gir satsing på kultur i reiselivet muligheten til å vise fram både vår historie og tradisjon – og dagens Norge.

Mange bedrifter i reiselivet sliter med knappe marginer. Økninger i reiselivsmomsen har tidligere rammet norsk reiselivsnæring hardt. Senterpartiet vil arbeide for økt lønnsomhet og verdiskapning i reiselivsnæringa. Noen turistkommuner opplever dessuten et økt økonomisk press på grunn av økt turisme-trykk. Senterpartiet går derfor inn for å åpne for at kommunene selv kan bestemme om de vil ilegge turistskatt.

Senterpartiet vil:
– Satse nasjonalt på at reiseliv skal bidra til å utvikle gode destinasjoner og arbeidsplasser i hele landet.
– Åpne for at kommunene selv kan bestemme om de vil ilegge turistskatt.
– Sikre et permanent lavt nivå på momsen for reiseliv, persontransport og kultur.
– Sikre at det blir tatt hensyn til besøkende og turister når beredskap og tjenester som er viktig for liv og helse, blir dimensjonert.
– Styrke samarbeidet mellom reiselivsaktører, kulturliv og matprodusenter gjennom felles markedsføring og samarbeid om utvikling av reiselivsprodukter.
– Legge til rette for bærekraftig opplevelsesturisme og naturbasert turisme i nasjonalparkene