Meny
Bli medlem

Reiseliv

Publisert : 28.06.2017 #Næring

Senterpartiet vil arbeide for økt verdiskaping og økt lønnsomhet i reiselivsnæringa. 

Reiseliv er en stor næring i Norge, men har potensial for ytterligere vekst. Det er ei viktig næring og kan være en stor bidragsyter til å skape nye arbeidsplasser over hele landet. Samtidig er det en forutsetning for yrende reiseliv i Norge at det er liv og røre i hele landet.

Det naturbaserte reiselivet er i vekst. Dette gir store muligheter innenfor de næringene som har sitt grunnlag i forvaltning av naturressurser.

Samtidig gir satsing på kultur i reiselivet muligheten til å vise fram både vår historie og tradisjon og dagens Norge.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer