Meny

Skatt og avgift

Publisert : 22.06.2021 #Finans

Senterpartiet ønsker et skattesystem som belønner arbeid, innsats, initiativ og som sikrer en god sosial og geografisk fordeling mellom folk i hele landet.

Skattebyrden må fordeles etter evne. Skatt på inntekt, formue og næringsoverskudd er viktige finansieringskilder for fellesskapet. Skattepolitikken skal innrettes effektivt, med brede skattegrunnlag og lave satser. Skattebyrden skal fordeles rettferdig. Dette innebærer skatt etter evne, både for inntekt og formue. Et progressivt skattesystem er et viktig virkemiddel i fordelingspolitikken. Det betyr kort forklart at de som tjener mest skal betale mer mens vanlige folk skal betale mindre.

Senterpartiet vil:
– Redusere skatten på lave inntekter og øke skatten på høyere inntekter. Skattesystemet må bli mer progressivt
– Arbeide for at en større andel av verdiskapningen som skjer i distriktene, forblir i distriktene
– Innrette skattesystemet slik at det fremmer verdiskaping og framtidige investeringer i norsk næringsliv, effektivitet i økonomien, samt sosial og geografisk utjevning
– Øke bunnfradraget i formueskatten og redusere formuegrunnlaget for driftsmidler
– Styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer