Meny

Spillpolitikk

Publisert : 12.07.2021

Senterpartiet mener det er viktig å ha nasjonale retningslinjer for alle tilbydere av pengespill i Norge. Vi vil ha tiltak for å motvirke spillavhengighet og vi vil sikre idrett, kultur og frivillighet forutsigbare rammevilkår og tilstrekkelige overføringer fra spillemidlene for å sikre anlegg og aktivitet i hele landet.

Senterpartiet legger til grunn at Norsk Tipping og Rikstoto skal ha enerett på pengespill i Norge for dermed å sikre at overskuddet fordeles mellom kultur, idrett og humanitære organisasjoner.

Utviklingen med digitalisering av sports- og underholdningsspill har gitt store endringer av det norske spillmarkedet og tilbudet til de som spiller. Enerettsmodellen har virket godt i mange år, men omsetningen av spill fra tilbydere som i dag ikke er regulert eller kan skattlegges av norske myndigheter er blitt betydelig og er voksende.

Senterpartiet vil:
– Styrke satsingen på forebygging og behandling av spillavhengighet, og gi et likeverdig behandlingstilbud i hele landet.
– Ikke ha avgift på totalisatorspill, men sikre at Norsk Rikstoto får mulighet til å tilby vilkår for sine spill slik at de kan konkurrere med internasjonale aktører på det norske markedet.
– Videreføre hjemmelen for å pålegge tv- og nettdistributører å hindre markedsføring av pengespill som er forbudt etter norsk lov.