Meny
Bli medlem

Tog

Publisert : 06.07.2017 #Transport og kommunikasjon

Norge trenger et mangfoldig kollektivtilbud som er tilpasset de lokale forholdene, der målet er klimagevinst og frihet til den enkelte.

 Målbevisst satsing fra Senterpartiet har ført til økte bevilgninger til jernbane og kollektivtransport. Nye jernbanespor bygges og kvaliteten på togtilbudet blir stadig bedre.

Senterpartiet vil iverksette ytterligere tiltak de neste årene for å få et godt kollektivtilbud i hele landet. Senterpartiet vil at toget skal ta en større del av framtidas transportvekst.

Vi vil legge til rette for at pendlere i og rundt storbyene i større grad kan reise kollektivt, gjennom betydelige investeringer i jernbanenettet. Hyppige avganger og raskere tog gjør at flere har reell mulighet til å bosette seg der man ønsker.