Meny
Bli medlem

Verneplikt

Publisert : 27.06.2017 #Utenriks og forsvar

Verneplikten utgjør bærebjelken i folkeforsvaret.

 Senterpartiet mener at verneplikten gir en demokratisk basis for Forsvaret som sikrer rekrutteringsbasen og mener det er nødvendig å øke antallet som gjennomfører verneplikten.

Landforsvaret med sine soldater på bakken spiller i de fleste konflikter hovedrollen. I Forsvarets omstillingsarbeid er det avgjørende at Hæren utvikles videre til å bli en moderne landstyrke som kan fylle sin viktigste funksjon – førstelinjeforsvaret. Det er strategisk viktig å sikre tilstedeværelsen og kampkraften i våre to nordligste fylker.

 

Vi vil blant annet:

– Fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Det årlige inntaket av vernepliktige økes, ved at man innfører seksmåneders HV-utdannelse, om nødvendig ved hjelp av «geografisk utskrivning» som sikrer et landsdekkende Heimevern.

– Ha et forsvar basert på en allmenn verneplikt.

Relaterte personer

Liv Signe Navarsete

Stortingsrepresentant (Sogn og Fjordane)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgiver: Marie Lamo, [email protected], tlf.: 900 18 530
Telefon: 23 31 33 98 Les mer