Meny

Verneplikt

Publisert : 22.06.2021 #Utenriks og forsvar

Verneplikten utgjør bærebjelken i folkeforsvaret.

Senterpartiet mener at verneplikten gir en demokratisk basis for Forsvaret som sikrer rekruttering og mener det er nødvendig å øke antallet som gjennomfører verneplikten. Senterpartiet er positiv til at vernepliktens varighet kan differensieres.
 

Senterpartiet vil:

– Ha et forsvar basert på en allmenn verneplikt, øke antallet ungdommer som årlig kalles inn til å avtjene førstegangstjenesten og differensiere lengden på tjenesten slik at den vil passe for flere.
 

– Fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Det årlige inntaket av vernepliktige økes, ved at det innføres seksmåneders HV-utdannelse og bruker «geografisk utskrivning» som sikrer et landsdekkende Heimevern.