Meny

Innkalling

Saksdokumenter blir lagt ut fortløpende.
 

Sakliste: 

Sak 1 – Åpning 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3 – Valg av møtefunksjonærer

Sak 4 – Leders tale 

Sak 5 – Generaldebatt 

Sak 6 – Årsmelding 2022

Sak 7 – Årsmelding 2023

Sak 8 – Regnskap 2022

Sak 9 – Regnskap 2023

Sak 10 – Arbeidsplan 2024-2026

Sak 11 – Vedtekter

Sak 12 – Valg 

Sak 13 – Resolusjoner

Sak 14 – Grønn Feminisme – Senterkvinnenes politiske plattform 

Sak 15 – Innkomne saker 

Frist for å sende inn forslag til resolusjoner, endringsforslag til Grønn Feminisme og saker til Sak 15 er fredag 1. mars 12.00 

Møtet starter med registrering fredag 15.mars kl 16.00 og avsluttes til lunsj søndag 17.mars kl 13.00. Møtelokalet ligger like ved Larvik stasjon, tog til/fra Gardermoen nesten hver time. Vi oppfordrer til å planlegge reisen i god tid og finne den billigste reisemåten. Delegater fra fylkene inngår i reiseutjevning 

 

19. januar 2024

Wenche Skallerud /s/ 
Leder

Elisabeth Irgens Hokstad /s/ 
Generalsekretær