Meny

Landsmøte 2024

Sakliste: 

Sak 1 – Åpning

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3 – Valg av møtefunksjonærer


Sak 4 – Leders tale 


Sak 5 – Generaldebatt 


Sak 6 – Årsmelding 2022


Sak 7 – Årsmelding 2023


Sak 8 – Regnskap 2022


Sak 9 – Regnskap 2023


Sak 10 – Arbeidsplan 2024-2026
               Årshjul 2024 


Sak 11 – Forslag til vedtektsendringer


Sak 12 – Valg - Innstilling fra valgkomiteen


Sak 13 – RESOLUSJONER


Sak 14 – Grønn Feminisme – Utkast med diskusjonsspørsmål 
              Endringsforslag til innstilling


Sak 15 – Innkomne saker 

Frist for å sende inn forslag til resolusjoner, endringsforslag til Grønn Feminisme og saker til Sak 15 er fredag 1. mars 12.00 

Møtet starter med registrering fredag 15.mars kl 16.00 og avsluttes til lunsj søndag 17.mars kl 13.00. Møtelokalet ligger like ved Larvik stasjon, tog til/fra Gardermoen nesten hver time. Vi oppfordrer til å planlegge reisen i god tid og finne den billigste reisemåten. Delegater fra fylkene inngår i reiseutjevning 

 

19. januar 2024

Wenche Skallerud /s/ 
Leder

Elisabeth Irgens Hokstad /s/ 
Generalsekretær