Meny

Retningslinjer for rådsmøter på fylkesnivå i Senterpartiet

(Sist endret av landsstyret i oktober 2022)

PDF-utgave finner du her

Rådsmøtene består av:  

 • fylkeslagets/fylkesdelslagenes styre(r) i Senterpartiet
 • stortingsrepresentanten(e)
 • fylkestingsrepresentantene og fylkesrådsmedlemmene
 • ordførere
 • varaordfører i de kommuner vi ikke har ordfører
 • gruppeledere fra de kommuner som ikke er representert med ordfører eller varaordfører
 • lokallagsledere fra kommuner som evt. ikke har kommunestyrerepresentanter
 • fylkessekretær (med talerett) 

Det er fylkespartiets leder/leder av samarbeidsstyret som innkaller til og leder rådsmøtene, i samråd med gruppelederen. 

Det avholdes rådsmøter når AU/samarbeidsstyret eller gruppestyret ber om det, eller hvis et flertall i fylkeslagets/fylkesdelslagets styre eller fylkestingsgruppa krever det.

Formålet med rådsmøtene er å få samsvar mellom partiets program og praktisk politikk, samt å drøfte den fremtidige utviklingen i fylket.  

Møtet skal drøfte: 

 • Større prinsipielle saker som ventes å komme opp i fylkestinget på lengre sikt, herunder saker som angår generelle programposter i fylkesvalgprogrammet og som derfor bør utredes og drøftes nærmere. 
 • Rikspolitiske saker som angår fylket og/eller dets kommuner. 
 • Interkommunale saker som berører over halvparten av kommunene i et fylke.

Konklusjoner/avstemninger i rådsmøter er rådgivende for partiets representanter i fylkeskommunale verv. 

Det føres protokoll på møtene, og vedtak må i tide meddeles dem det angår.