Meny

Retningslinjer for Senterpartiets kommunerådsmøter

(Sist endret av landsstyret i oktober 2020)

PDF-utgave finner du her

Kommuneråd består av

  • de tillitsvalgte i Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen
  • partiets representanter i kommunestyret og andre kommunale styrer, nemnder, råd og utvalg.

I tillegg har de øvrige lokallagsmedlemmer adgang til kommunerådsmøtene med stemmerett.

Det er lokallagets/fellesstyrets leder, som innkaller til og leder kommunerådsmøtene, i samråd med gruppelederen.

Formålet med kommunerådsmøtene er å få samhold mellom partiets program og praktisk politikk, samt å drøfte den fremtidige utvikling av kommunen.

Kommunerådsmøte holdes normalt hver måned. Møtet er et senterpolitisk forum for drøfting av:

  1. Større prinsipielle saker som ventes eller ønskes tatt opp i formannskap,

kommunestyre eller andre kommunale organer.

  1. Kommunestyrekartets saker, prioritert etter senterpolitisk aktualitet.
  2. Politiske ideer og saker som bør tas opp i form av spørsmål eller interpellasjoner i kommunestyret.
  3. Arbeidsdelingen når det gjelder saksforberedelse og fremleggelse i

kommunestyret.

  1. Viktige saker som angår fylkes- eller rikspolitiske organer.

 Konklusjoner/avstemninger i kommunerådsmøter er rådgivende for partiets representanter i kommunale verv.

Det føres protokoll på møtene, og vedtak må i tide meddeles dem det angår.