Meny

Vedtekter for Senterpartiets Hedersmerke

Vedtatt av Senterpartiets sentralstyre i møte 28. januar 1980 (med endringer 11. mars 2016).

Senterpartiets Hedersmerke.jpg (500x1000).jpg
Senterpartiets Hedersmerke med eske

PDF-utgave finner du her

1. Senterpartiets Hedersmerke kan tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn i lokal- og fylkeslag for langvarig og særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet.

2. For å kunne få Hedersmerket kreves at vedkommende har hatt tillitsverv av særlig betydning, og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en kombinasjon av disse.

3. Begrunnet søknad om tildeling av Hedersmerket skal sendes av lokallagets styre til Senterpartiets fylkeslag.  Søknaden skal vedlegges oversikt over folkevalgte og organisatoriske tillitsverv. Fylkesstyret kan også på eget initiativ ta opp forslag om tildeling.

4. Hedersmerket tildeles av sentralstyret/arbeidsutvalget i Senterpartiet etter tilråding fra fylkesstyret. 

Med Hedersmerket følger diplom.