Meny

Regionreformen gir større forskjeller i fylkenes innbyggertall og størrelse.

– Målet med fylkesreformen var å få en jevnere fordeling mellom fylkene både i innbyggertall og geografisk størrelse. Resultatet er det stikk motsatte. Variasjonen i folketall mellom fylkene øker om vi etablere Viken med en fjerdedel av innbyggerne og sammenslåtte Troms og Finnmark med en fjerdedel av landets landareal. Fylkene går sterkt i mot de vedtatte tvangssammenslåingene, men stortingsflertallet opprettholder tidligere vedtak til tross for folkeviljen og vedtakene i berørte fylker, sa Willfred Nordlund i Stortingets debatt i dag, 7. desember.

Senterpartiets forslag om å oppheve vedtak om tvangssammenslåing av 11 fylker som ble gjort tidligere i år, ble behandlet i Stortinget i dag. Av vedtakene Stortinget gjorde i juni, var det bare Aust- og Vest Agder som ønsket å gå sammen til ett fylke. De andre fylkene ba om å få fortsette som egne fylker, men fikk stortingsflertallet mot seg. Senterpartiet  har i kommunalkomiteens innstilling til Stortinget fått Arbeiderpartiets og Sosialistisk Venstrepartis støtte til oppheving av tidligere vedtak. Regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti står fast på at tvangssammenslåingene skal gjennomføres.

– Regionreformen ble begrunnet med at vi skulle få en jevnere størrelse på fylkene som grunnlag for å overføre makt fra statsforvaltningen til de folkestyrte fylkene. Dessverre har oppgaveoverføringen uteblitt. Vi har fått en reform som bare dreier seg om struktur og hvor oppgavene er de samme, sier Nordlund.

Nordlund viser til at regjeringen har ønsket å ta fra fylkeskommunene viktige oppgaver i de fire årene de har sittet med makten. Bevilgningene til næringsutviklingen gjennom regionale utviklingsmidler er halvert og regjeringen har foreslått å ta fra fylkeskommunene ansvar innen videregående opplæring, tannhelse og kollektivtrafikk.

– Regjeringens viktigste ambisjon for fylkesnivået er at det blir færre enheter. Det går foran oppgave som løses har si sett så langt, sier Willfred Nordlund.