Meny

– Regjeringen øker strømregninga for mange distriktskunder

Nettleie er ofte dyrere i distriktene enn i byene. Derfor har vi hatt en statlig tilskuddsordning som jamner ut forskjellene. I forslaget til statsbudsjett for 2018 har regjeringen lagt ned hele ordningen. – Uholdbart, sier Ole Andre Myhrvold, energipolitisk talsmann i Senterpartiet.For andre året på rad prøver regjeringen å gi denne ordningen dødsstøtet. I fjor reddet KrF 10 mill. kr til tilskuddspotten i budsjettforhandlingene.

– Men også dette er også alt for lite. Tilskuddsposten har hatt en sørgelig skjebne gjennom forrige stortingsperiode. I løpet av fire budsjetter ble tilskuddet, som var på over 100 mill.

kroner i 2013, redusert til null i regjeringens forslag. 

– Dette er nok et eksempel på regjeringens systematiske nedprioritering av distriktspolitiske behov. Senterpartiet har foreslått å styrke tilskuddene kraftig, senest i 2017. Da foreslo vi å styrke disse bevilgningene med 100 mill. kr, sier Myhrvold.

Det er store forskjeller i nettleie mellom de ulike nettselskapene. Strømkundene med høyest nettleie må betale nesten tusen kroner i måneden mer enn strømkundene med lavest nettleie.

– For Senterpartiet er det uholdbart at det skal være så store forskjeller for husholdningene, og for næringslivet er høye strømregninger en konkurranseulempe. Senterpartiet kjempet for likere nettleie i hele landet, det kommer vi også til å gjøre i budsjettarbeidet i høst, avslutter Myhrvold.