Meny

Vi trenger en sentralbank som tar folk flest på alvor

Senterpartiet er vantro til sentralbanksjefens tale torsdag kveld. I talen lovpriser sentralbanksjefen EØS-avtalen og uttrykker motstand mot eierbegrensninger for nasjonal infrastruktur.
– Det er ikke sentralbanksjefens oppgave å opptre som politiker i det som skal være en faglig tale om nasjonens økonomi, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

– De siste månedene har inneholdt opphetet debatt både i Norge og internasjonalt om samfunnssikkerhet og kinesiske Huawei. Det er både overraskende og uklokt av sentralbanksjefen å benytte årstalen til å uttrykke seg på en måte som vanskelig kan tolkes som annet enn motstand mot politiske grep som kan sikre nasjonal kontroll over samfunnskritisk infrastruktur, fortsetter Gjelsvik.

– Det er vanskelig å tolke talen på noen annen måte enn at Olsen mener at selskaper som Huawei bør få bidra til og eventuelt eie samfunnskritisk infrastruktur i Norge, sier Gjelsvik.

I talen fremholder Olsen at Norge gjennom EØS får tilgang til et marked som er hundre ganger større enn vårt eget.

– Problemet i Olsens fortelling er at Norge allerede i over 15 år hadde hatt tollfri adgang til EU da EØS-avtalen trådte i kraft, og andelen av norsk eksport til dette markedet er lavere nå enn da EØS-avtalen ble inngått, sier Gjelsvik

– Olsen må gjerne rive seg i håret over brexit eller at Norge ikke er med i EU, men det er ikke hans oppgave som sentralbanksjef å mene så mye om dette i en offisiell tale, sier Gjelsvik.

Mot slutten av talen vedgår Olsen at brede grupper av lønnstakere i tradisjonelle industriland har tapt på globaliseringen.

– Jeg synes dette er en viktig erkjennelse fra Olsens side, og man kan håpe at slike erkjennelser kan bidra til at vurderingene fra sentralbanksjefen etter hvert kan bli mer nyanserte og ta opp i seg litt mer av virkeligheten enn den man kanskje opplever på Aker brygge.

– Man ser i dag konturene av et løsarbeidersamfunn i mange bransjer i Norge. Det er ikke bare billige varer vi importerer gjennom åpne grenser, men også sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår, sier Gjelsvik

Gjelsvik mener det er bra at sentralbanksjefen i talen omtaler temaer som miljø, klimarisiko, oljebransjens bidrag til verdiskaping og arbeidsplasser.

– Jeg mener også at man skal lytte til sentralbanksjefens tydelige understreking av betydningen av kontanter, sier Gjelsvik

Gjelsvik mener imidlertid at det aller viktigste er å lytte til vanlige folk: - Når mange opplever en tøffere arbeidshverdag og sosial dumping og er bekymret for sikkerheten dersom et selskap som kobles til kinesisk etterretning skal få levere det nye 5 G-nettet i Norge, så synes jeg man skal ta dette på alvor. Det gjør dessverre ikke sentralbanksjefen i talen sin.