Meny

Alvorlig at regjeringen ignorerer Stortingets vedtak

Et samlet Storting vedtok 11. juni 2018 at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2020 skulle fjerne den forhøyede arbeidsgiveravgiften for finansnæringen. I statsbudsjettet, som ble fremlagt i dag, fremgår det imidlertid at regjeringen ignorerer Stortingets vedtak og beholder ekstraskatten på norske arbeidsplasser, sier Sps finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik.

– Hensikten med Stortingets vedtak er å sikre konkurranseevnen til banker i hele Norge og hindre at arbeidsplasser forsvinner ut av landet.

– Det er trist både for demokratiet og for folk og næringsliv at regjeringen ser bort fra et enstemmig vedtak fra Stortinget som kunne sikret bedre banktjenester i hele Norge, sier Gjelsvik.

– Det er Stortinget som bestemmer og vedtar skatter og avgifter i Norge. At regjeringen ser bort fra et stortingsvedtak når den legger frem sitt budsjettforslag er konstitusjonelt ytterst betenkelig og viser en manglende respekt for folkestyret, sier Gjelsvik.

Gjelsvik viser til at et samlet Storting, inkludert regjeringspartiene, stod bak stortingsvedtaket. 

– Selv om regjeringen nå er en flertallsregjering, kan den ikke se bort fra vedtak i Stortinget. Det er svært uheldig både for maktfordelingen og folkestyret at regjeringen ignorerer de folkevalgte, sier Gjelsvik, som mener regjeringens fremgangsmåte kan minne om maktarroganse.

– Jeg har lenge reagert på denne regjeringens manglende vilje til å lytte til vanlige folk. Nå lytter den ikke til et enstemmig Storting heller. Det er skremmende, avslutter Gjelsvik.