Meny

Ambulanse når du trenger den

Sist endret: 27 09 2020

Ingvild Kjerkol (Ap) har i innlegg kritisert Senterpartiet for å ville lovfeste responstidskrav for ambulansen. I stortinget i høst hindret Arbeiderpartiet flertall for dette. De stemte med Høyre og regjeringen i saken, skriver Kjersti Toppe.

- av Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og  helsepolitisk talsperson i Senterpartiet 

Problemet er at ingen helseforetak i landet klarer å oppfylle dagens anbefalte krav til ambulanseberedskap. Det gjør at syke pasienter venter uforsvarlig lenge før ambulansen kommer. I en slik situasjon planlegges det flere steder for ytterligere sentralisering av tjenesten. Ofte kommer ambulansen så seint i distriktene at det blir brannvesenet som blir den fremste helseberedskapen lokalt. 

Utviklingen er feil. Den må sees i sammenheng med de andre sentraliseringsreformene til regjeringen. Som politireformen, som har ført til at også politiets nærvær i distriktene tappes. Som Senterpartiets forutsa. Arbeiderpartiet støttet også denne reformen. For Senterpartiet er det viktig å være tydelig. Beredskap for liv og helse skal vi ikke gamble med. Da er lovfesting av responstidskrav til ambulanse, på samme måte som vi har lovfestede responstidskrav til brannvesenet, et nødvendig tiltak.  Brann er ikke viktigere enn blodpropp.

Lovfesting av responstider vil sikre styringen over helseforetakene, som har ansvaret for ambulansetjenesten. Helseforetakene skyver nå bevisst ansvaret for helseberedskapen over til kommunene, uten at det følger en krone med.   Arbeiderpartiet, som forsvarer dagens helseforetaksmodell, argumenterte mot forslaget vårt ved å si at Stortinget ikke bør overprøve helseforetakenes planer.  Så da ble det et uforpliktende forslag om en stortingsmelding i stedet.

Men for ambulansetjenesten haster det. Vi kan ikke vente årevis på en stortings melding. For ambulansene forsvinner nå. Kjerkol kritiserer Senterpartiet for å stemme for definerte responstidkrav, men mot et forslag fra Ap om at det ikke måtte skje betydelige endringer i ambulansetjenesten mens en stortingsmelding ble utarbeidet.  Men hva er betydelige endringer av ambulansetjenesten? Det skulle helseforetakene få definere selv. Derfor hadde Arbeiderpartiets forslag ingen verdi, og fikk bare Aps stemmer i stortinget.

Ambulansetjenesten er en ufattelig viktig del av akuttilbudet utenfor sykehus.  Kompetansen og utstyr i ambulansebilene er kraftig forbedret de siste årene. Da er det grunnleggende feil at dette blir brukt som argument for at tjenesten må sentraliseres vekk i fra distriktene, og annet kommunalt personell må overta helseberedskapen der.  Senterpartiet vil ha en annen utvikling.  Vi kjemper for likeverdige tjenester over hele landet. Dessverre stoppet Høyre og Arbeiderpartiet oss i Stortinget denne gangen. Men, vi gir oss ikke.