Meny

Ap er hjertelig velkommen i kampen mot skatteparadiser

Senterpartiets finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik, som for tiden befinner seg i finansmetropolen London, er meget tilfreds med de nye signalene som kommer fra Ap om såkalt land for land-rapportering.

NRK meldte i dag tidlig at APs Rigmor Aasrud nå støtter kravet om at den såkalte materialitetsgrensen på 800 000 kroner fjernes. Dette vil innebære at norske selskaper vil måtte rapportere om sine betalinger også i skatteparadiser, noe som vil være et viktig verktøy i klampen mot skatteomgåelse.

– Vi foreslo seinest 9. juni i fjor i Stortinget å oppheve denne grensen, men fikk da ikke støtte fra AP, sier Gjelsvik.

– Siden både KRF, Venstre og SV allerede er enig med oss i dette, er det nå flertall for å fjerne materialitetsgrensen, sier Gjelsvik. 

Gjelsvik oppfordrer i likhet med AP også regjeringen om å snu i denne saken: - Arbeidet mot skatteomgåelse går altfor tregt. Regjeringen baserer seg på å dilte etter EU og tar for få egne initiativ, mener Gjelsvik.

Gjelsvik mener det er en feil å basere seg på at EU og Norge har like interesser når det gjelder skatteparadiser: - På Oxfams liste over de ti verste skatteparadisene figurerer EU-landene Nederland, Irland, Luxembourg og Kypros, og ytterligere tre av skatteparadisene er land og territorier tilknyttet EU-land, påpeker han.

– Jeg håper at de nye signalene fra AP innebærer at Norge nå kan ta en mer aktiv rolle for å fremme norske interesser i skatteparadisspørsmålet i stedet for at vi blir et haleheng til EU, sier han.