Meny

Arbeiderpartiet og regjeringen svikter norsk selvstyre og gir oss høyere strømpriser

I dag avga Energi- og miljøkomiteen sin innstilling i saken om EUs energibyrå. Høyreregjeringen og Arbeiderpartiet er nå blitt enige om å overføre nasjonal suverenitet til EUs energibyrå. Senterpartiet er sterkt uenig i vedtaket og vil kjempe helt frem til saken behandles i Stortinget torsdag 22. mars.

– Kampen for norsk selvråderett over norsk energipolitikk er ikke over. Norsk selvråderett over norsk energi har bidratt til å bygge industri og arbeidsplasser over hele landet. Det er nesten ikke til å tro at Arbeiderpartiet støtter regjeringen i dette. Ikke bare gir de bort suvereniteten vår. I sin avtale med regjeringen godtar Ap også en enorm, privat eksportkabel til Storbritannia som med all sannsynlighet vil gi høyere strømpriser og få store konsekvenser for norsk industri, sier Senterpartiets representant i Energi- og miljøkomiteen Ole André Myhrvold.

Myhrvold understreker at Arbeiderpartiets avtale med Regjeringen vil gi høyere strømpriser.

– Vi vet allerede nå at EUs energibyrå vil få enda mer makt i fremtiden. Hvor store konsekvensene blir vet ingen, men jeg er helt sikker på at EUs energibyrå ikke kommer til å fatte avgjørelser basert på interessene til norsk industri, norske strømkunder og norske arbeidstakere. Regjeringen og Arbeiderpartiet er helt i utakt med det norske folk.Arbeiderpartiet går så langt at de overkjører sin egen grasrot i denne saken, for å tilfredsstille EU. Et klart flertall i befolkningen er i mot dette. Både LO, Fellesforbundet, Fagforbundet og en rekke andre fagforeninger sier nei til å gi EU råderett over bruken av norske overføringskabler og tilhørende infrastruktur, fastslår Myhrvold.

Myhrvold understreker at Stortinget fortsatt har mulighet til å utsette saken.

– På Island ser vi at de folkevalgte tar folks bekymringer for denne maktoverføringen på alvor. To av regjeringspartiene på Island har nå varslet at de vil bruke vetoretten i EØS-avtalen i saken om EUs energibyrå, forteller Myhrvold.

Myhrvold understreker videre at den hastebehandlingen det legges opp til er uansvarlig. 

– Når debatten holdes allerede på torsdag går det altså mindre enn to døgn fra partienes standpunkter er offentlig kjent til det skal stemmes i Stortinget. Nå får det norske folk svært kort tid til å sette seg inn i og uttrykke sin mening om saken før den blir avgjort i Stortinget. Når vi først har avgitt suverenitet til EU-systemet er det ingen vei tilbake, sier Myhrvold.