Meny

Bebudet Frp-satsing på samferdsel avlyst

? Vi som har fulgt vår nye samferdselsminister gjennom hans første år i stolen, har hatt all grunn til å tro at det ville skinne av samferdselsbudsjettet for 2015 da det først ble framlagt. Dagen har på mange måter framstått som et antiklimaks for oss samferdselspolitikere, sier Sps Janne Sjelmo Nordås.

 

 

– For når man skreller bort all offensiv retorikk, så er realiteten at den varslede overoppfyllingen av gjeldende Nasjonal transportplan uteblir, sier Janne Sjelmo Nordås i Stortingets transportkomité.

Får regjeringen flertall for sitt budsjett, er 48,7 pst. av NTP 2014–2023 oppfylt halvveis i planperioden. Det er spesielt grunn til å merke seg at regjeringen Solberg «flater ut» når det gjelder vekst innen jernbanesektoren.

– Dette står i skarp kontrast til de enorme valgløftene, og alle fagre ord som befolkningen har blitt underholdt med det siste året, sier Janne Sjelmo Nordås.

– Det kommer til å stå mangt et samferdselspolitisk slag i Stortinget denne høsten, men et av de mest interessante slagene kommer til å stå om Frp.s samferdselspolitiske troverdighet. Her har man altså gjennom flere år bygget opp en forestilling om at det var andre partiers sendrektighet og manglende vilje til å satse som var årsak til at togtilbudet ikke var godt nok, motorvegene for få, bompengestasjonene var for mange.

– Og så viser det seg altså at Frp selv, når de har sjanse til å presentere et helt eget opplegg for samferdselspolitikken, presterer å prioritere skattelette til de rikeste framfor veg og bane!

– Vi er for så vidt glad for at Solberg-regjeringen følger opp den kursen som Senterpartiets samferdselsministre staket opp, men er samtidig dypt forundret over at all vakker retorikk fra Frp og Høyre skulle ende opp med noe så middelmådig, sier Nordås.

Hvis dette er handlekraft, så frykter jeg at dette begrepet er i ferd med å bli tømt for alt reelt innhold, avslutter Sp-politikeren.