Meny

Blå målstyring ? også i Enebakk

Det blå-blå styrte Enebakk har vært hissige på å innføre et system med målstyring i Enebakk Kommune.

Målstyring er veldig populært i næringslivet, men kan gi problemer innen offentlig forvaltning. Dette ser vi nå et eksempel på i saken på Stortinget om utsendelsen av asylbarna, hvor disse ble sendt ut av landet før kriminelle.
Justisminister Anders Anundsen styrer til gull i snever målstyring for å oppnå FrP’s målsetting om 7100 utsendelser, men til stryk i møte med Stortinget, skriver redaktør Magne Lerø i Ukeavisen.no . «Vi skulle ikke tømt lageret av barn», sa han til Bergens Tidende i desember da det ble avslørt at flere barn med foreldre som har søkt asyl var blitt sendt ut av landet, iflg. Lerø. Jeg liker ikke en slik holdning til barn, uansett om en del foreldre har «kjørt barna foran seg selv».
Asylutsendelser står ikke på lista over aktuelle mål i Enebakk, men saken gir grunn til å reflektere over målstyringssystemet.
Målstyring er et bærende element i New Public Management-tenkningen (NPM) som har vært en rådende styringsfilosofi i offentlig sektor de siste årene. Professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Haldor Byrkjeflot, mener at NPMs tid som eneste aksepterte styringsverktøy kan være over i offentlig sektor. Han mener å kunne se en pendelsvingning tilbake i retning av offentlig administrasjon basert på regelstyring og forutsigbarhet.
NMP- tenkningen er klekket ut med tanke på næringslivet. Problemet er at målene i offentlig sektor ofte er vidt forskjellige, og at man ofte skal favne over mål som er i konflikt med hverandre. Noe av kritikken mot målstyringen er at det er det som måles som stjeler all oppmerksomhet. Å nå målet blir hovedsaken. Hva som blir nedprioritert, blir ikke målt. En fin måte å slippe å definere hva som skal nedprioriteres av kommunale tjenester?
De sterkeste pådriverne for innføring av målstyring i Enebakk kommune har vært gruppelederne i H og FrP; begge med selgerbakgrunn fra databransjen – sikkert en bransje med stor nytte av målstyring. Vår kjære rådmannen, også med næringslivsbakgrunn virker veldig giret på å iverksette dette systemet.
Det skal bli interessant om og når vi får framdriften av målstyring til evaluering i Enebakk – om det ikke i mellomtiden løper ut i sanden ….
Kjell Dehli
Gruppeleder Enebakk Senterparti