Meny

Bra at KS lytter til ordførerne! Tvangssammenslåing av kommuner? Nei takk!

Sist endret: 16.03.2017
Forrige uke gikk leder av Kommunenes Sentralforbund (KS) Gunn Marit Helgesen (Høyre) ut i Dagens Næringsliv sammen med KS-direktør Sigrun Vågeng og ville ha KS til å gå inn for kommunesammenslåinger med tvang. 100 ordfører signerte i går på opprop til hovedstyret. I dag har KS hovedstyret sagt nei til dette. Det som imidlertid er nytt i saken i forhold til tidligere, er at en samlet opposisjon på Stortinget går inn for å tvinge kommuner til å slå seg sammen

- Jeg er glad for at KS lyttet til kommunene og ikke ber om en kommunereform med tvang. Senterpartiets linje er at sammenslåinger bør skje frivillig og et vedtak i KS om noe annet ville fått store negative konsekvenser, sier Stortingskandidat for Aust-Agder Sp, Kåre Gunnar Fløystad.

Tjenester i fokus

- Det er viktig for oss at det er tjenestene til innbyggerne som er i fokus. Dersom innbyggerne er fornøyd med tjenestene, så bør det være en god indikator på at det kan fungere med ulik størrelse, forteller Fløystad. – Innbyggere i mindre kommuner er mer fornøyd med tjenestetilbudet og med demokratiet i kommunen. Det burde derfor ringe en bjelle hos de som mener at alt stort er bra.

Hvis sammenslåing er svaret, hva er spørsmålet?

- Tilhengerne av kommunesammenslåing har konkludert, før spørsmålet er blitt stilt, hevder Fløystad.  - Det er ikke mulig å definere hva som er rett størrelse på en kommune. På Agder har vi en mengde samarbeid av ulike størrelse. Alt fra samarbeid mellom to kommuner til alle 30 + de to fylkeskommunene.

Lokalt initiativ er viktig

- Senterpartiet mener det er innbyggerne i kommunene som skal bestemme om kommunen skal slå seg sammen med andre. Ikke bare er det demokratisk rett, men også en forutsetning for at en sammenslåing skal bli vellykket, sier Fløystad og viser til flere tilfeller hvor frivillig sammenslåing har fungert. Ølen og Vindafjord, Re og Hillestad og sist ute er Inderøy kommune.

- Paradokset er at det er Senterpartiet som har gått i bresjen for sammenslåingene og ikke de partiene som ivrer for tvangssammenslåing. For meg er det manglende lokale iniativet fra Høyre, og et tilsvarende rop om tvangssammenslåinger et uttrykk for at man er for feige til å ta debatten lokalt.

Kontaktinformasjon: Stortingskandidat Kåre Gunnar Fløystad, tlf 951 80 221 – [email protected]