Meny

Det er enklere å love enn å holde

Sist endret: 16.03.2017
Veiløfter hagler over Sørlandet om dagen, opposisjonspartiene lover at alt skal prioriteres. Enkelt lover så mye at de ikke klarer å holde styr på løftene. Imidlertid bygges ikke nye veier verken med alternative penger eller politisk retorikk. Det er hardt arbeid som må til.

 

Alt arbeidet med å bygge veier skal betales. I den sammenheng virker det som om enkelt har ubegrensa med midler å bruke. FrP skal fjerne alle bompenger, - noe som dessverre er urealistisk. Innstillingen til de mørkeblå innebærer mindre penger til vei. Mindre penger betyr mindre vei.

Så tas det til ordet for alternative løsninger for å bygge veier. Senterpartiet mener at det er viktig å se på hvordan vi kan bygge veiene raskt, effektivt og billig, men vi har ikke tro på at Høyre og KrF har alternative penger å benytte. Når OPS løsning innebærer dyrere veier totalt sett, innebærer også dette mindre vei for pengene.

I Senterpartiet jobber vi hardt for å holde det vi lover. Derfor har man oppfylt nasjonal transportplan i forrige periode, økt nivået i denne perioden og faktisk innfridd den. Sist de blå i Høyre styrte landet manglet det både ambisjoner og vilje til å innfri disse. Vei var en salderingspost, og fra de blå sitt alternative budsjett ser vi at det ikke blir noe løft om Høyre skulle få komme i regjering.

For Sp er "ankeret", samarbeidet i veiaksjonen og samferdselsløftet viktig. Dette vil gi resultater. Denne satsingen må og skal fortsette også etter årets nasjonale transportplan. Vi jobber for å få gjennomslag for en økning på +45 % i forhold til dagens nivå. For nye veier i Aust-Agder må bygges med ekte penger og ikke retorikk!