Meny

Enebakk Senterpartis svar til Sonja Nordhagen

Jeg viser til Sonja Nordhagens tankevekkende innlegg om kommunereformen og om Enebakk kan fortsette å eksistere som egen kommune. Enebakk har en spesiell plassering mellom Romerike og Follo, med våre 2 største befolkningskonsentrasjoner skuende hver sin vei. Flateby og Ytre Enebakk har da valget mellom også i framtida å velge en betydelig del av eget kommunestyre og med nærhet til beslutningene, eller å bli mer eller mindre sovende utkantsgrender i nye storkommuner.

Vi fremmet i kommunestyrets junimøte forslag om å avslutte utredningsprosessen og legge fokus på å videreutvikle vår egen kommune. Bl.a Nittedal har gjort et slikt vedtak. Flertallet ønsket å fortsette utredningsprosessen. Vi mener at jo lenger man holder på med utredninger og derved gjør Enebakks framtidige eksistens mer usikker, jo større fare blir det for at dyktige folk i Enebakk Kommune vil finne seg tryggere arbeidsplasser annetsteds. Derved kan vi få en årelating av kompetanse i Kommunen, i stedet for en styrking av kompetansen.

Her kommer Enebakk Senterpartis svar på Sonja Nordhagens spørsmål til partiene:

• Endelig kommunalt vedtak i saken skal etter tidsrammen fattes innen mai 2016. Skal det holdes folkeavstemming, og når regnes det med at en folkeavstemming vil finne sted?

Vi vil at innbyggerne skal få si noe om det de mener om kommunereformen både i kommunevalget og i rådgivende folkeavstemning. I kommunens budsjett for 2015 var det enstemmighet om å avsette midler for gjennomføring av en folkeavstemning. Nå ser vi at administrasjonens utredning av hvilke alternativer som er mest aktuelle for Enebakk ikke vil foreligge før i 2016. Så vidt jeg oppfattet var det også enighet om å utsette denne avstemningen til 2016 dersom administrasjonens utredning ikke foreligger tidligere.

• Vil resultat av en folkeavstemming tillegges vekt?

Enebakk Senterparti vil ha rådgivende folkeavstemning - I Norge opptrer vi kun med rådgivende og ikke bundne folkeavstemninger som f.eks i Sveits. For det andre vil vi vurdere avstemningsresultatet, spesielt dersom et lite flertall går inn for å splitte opp Enebakk. Vi må se litt bak totalresultatet. Det vil si hvilket resultat vi har fått i de forskjellige kretsene av kommunen.

• Hvis folkeavstemmingen viser at flertallet av befolkningen ønsker at Enebakk fortsatt skal være egen kommune – vil det være mulig, eller vil staten ”straffe” kommunen økonomisk slik at dette ikke er et reelt alternativ?

Enebakk er ingen liten kommune i landssammenheng i dag, og vil fortsatt være en mellomstor norsk kommune. Vi er en kommune i vekst og kan utmerket godt kjøre videre alene. Erna Solberg forsøkte å tvinge kommunene til å slå seg sammen ved å redusere statens overføringer til kommunene da hun var kommunalminister. Dersom staten igjen forsøker å «straffe» kommunene, føler jeg meg sikker på at velgerne vil «straffe» den blåblå regjeringen.

• Verken Rælingen eller Ski virker interessert i å få Enebakk, eller deler av Enebakk, innlemmet i kommunen. Vil staten tillate at kommuner som Enebakk opprettholdes som egen kommune, eller vil prosess med sammenslåing bli statlig styrt?

Senterpartiet har lovet at tvangssammenslutninger som ønsker å bli reversert vil bli tilbakeført som egne kommuner ved første regjeringsskifte hvor Senterpartiet igjen inngår i ny regjering.

Jeg oppfordrer velgerne til å bruke stemmeretten slik at Enebakk kan eksistere som egen kommune også i fremtiden.

Kjell Dehli, gruppeleder Enebakk Senterparti