Meny

Etabler Agder Havn!

Sist endret: 16 03 2017
Havnedirektør Halvard Aglen peker i Fædrelandsvennen 14. februar på sjøtransports gode muligheter og forslag til tiltak nasjonalt. Mer gods over på kjøl og bane er på alle måter god politikk for miljø, næringsliv og trafikksikkerhet. Likevel undres jeg, er regionen vår godt nok rustet til å ta steget opp til å bli landsledende for sjøtransport?

 

Sørlandet har stolte maritime tradisjoner, og store deler av vårt næringsliv bærer tydelig preg av dette. Sørlandsbyene er av natur havnebyer, men i dag er det lite som minner om den storhetstiden som engang var. I praksis er det kun Kristiansand Havn igjen, som til tross for nasjonal status, også har sine utfordringer med å være en godshavn midt i en by. Mellom Grenland og Kristiansand er det imidlertid altfor mye stille sjø…

Årsakene er nok mange, både knyttet til infrastruktur og naturlig utvikling. Jeg tror imidlertid ikke at Sørlandshavnene vil oppleve noen ny renessanse dersom ikke man velger å tenke nytt. Det er ikke mulig å ha en havn og et havnestyre i hver kommune som konkurrer med hverandre, dersom regionen skal kunne ta opp konkurransen med andre regioner i Norge. Tiden er moden for en restrukturering og etableringen av Agder Havn.

For Kristiansand Havn gir dette muligheter til mer plass. Å kunne ta i mot flere cruiseskip og i større grad skille denne fra godstransporten vil være positivt. Eksempelvis har Arendal Havn – Eydehavn – ledig kapasitet og er en skikkelig dypvannshavn. Havna blir imidlertid aldri mer enn en billig bulkhavn med lite trafikk dersom man fortsetter på sporet å være ”en konkurrent til Kristiansand Havn”.

Transporten til sjøs utvikler seg stadig. Selskaper blir større, agenturene som formidler transporten vokser. Personlig kjennskap har mindre betydning nå enn før. Et felles havnestyre for Sørlandet ville gjort det enklere for selskaper å forholde seg til, og vi kunne utnyttet ledig kapasitet ved de ulike havnene. Samlet sett kunne dette framstått som et unikt tilbud nasjonalt. Det krever imidlertid at kommunene er villige til å gå sammen, de mange havnekongene må abdisere. Er dette et umulig hinder å overstige?

Da jeg jobbet et år på kystovervåkningen fikk jeg et godt innblikk i skipstrafikken inn og ut av Norge. Enkelte dager opplevde jeg det som å være ”skipstrafikken inn og ut av Rogaland”. Skip til Kristiansand og Arendal var mer en kuriositet sammenlignet med Vestlandet. Likevel tror jeg det er et stort potensial i regionen, - vi er faktisk den regionen som ligger nærmest Europa. Da må vi rigge oss slik at vi kan ta større andeler av transporten. Agder Havn vil være et viktig tiltak som vi kan gjennomføre sjøl.

 

Kåre Gunnar Fløystad, Stortingskandidat Aust-Agder Senterparti