Meny

Færre vogntog på veien

Sist endret: 16.03.2017
Samferdselsdepartementet setter i gang et prøveprosjekt med modulvogntog på strekningen Larvik ? Arendal. Dette innebærer en utbedring av krysset i Fianesvingen. Målet er at dette skal være klart i løpet av høsten. Fra før er strekningene Oslo ? Larvik og Arendal ? Kristiansand inne i prøveprosjektet, og denne utvidelsen vil innebære en sammenhengende strekning fra Oslo til Kristiansand.

- Målet med prøveprosjektet er færre lastebiler på veien. Det vil øke næringslivets konkurranseevne og ha en betydelig miljøgevinst.

- Erfaringene fra prøveprosjektet er så langt gode. Det har foreløpig ikke blitt rapportert inn noen alvorlige ulykker, der modulvogntog har vært involvert.

- En sammenhengende strekning fra Oslo til Kristiansand er nå på plass. Dette styrker mulighetene for å ta i land gods i sør og frakte det til resten av landet. Det er ikke uten grunn at Color Line har etterlyst en sammenhengende prøvestrekning helt til Oslo.

- Våre naboland har alle tillatte lengre lengder for vogntog. Det er viktig med en harmonering av regelverket i de nordiske landene, og at det gjennomføres kontroll for å sikre at det overholdes.

- Et slikt prøveprosjekt vil bety en oppgradering av krysset i Fianesvingen før det vil være mulig å gjennomføre.