Meny

Fastleger kan ikke reservere seg slik at pasientene ikke får tilgang til et helsetilbud de har krav på!

Sist endret: 16 03 2017

Uttalelse fra Senterpartiet i Sør-Trøndelag, vedtatt i fylkesstyret 25.11.2013

Senterpartiet i Sør-Trøndelag er klar over at det finns en reservasjonsrett for leger, men den går på at leger av samvittighetsgrunner kan avstå fra å utføre eller assistere i inngrep, som abort og assistert befruktning, men det må være alldeles klart for alle, at fastleger ikke kan reservere seg slik at pasientene ikke får tilgang til et helsetilbud de har krav på.

Da dette ble vedtatt, i forbindelse med felles ekteskapslov, var det aldri Stortingets intensjon at reservasjonsretten skulle gjelde henvisninger. Det er en stor prinsipiell forskjell på det å utføre et inngrep, og å henvise pasienter til et lovpålagt tilbud.

Det er nødvendig at fastlegetjenesten, pasientenes dør inn i helsetjenesten, møter dem med en enhetlig stemme. Det helsetilbudet fastlegen gir deg skal være det tilbudet du har rett til å motta, ikke det fastlegen finner for godt å sympatisere med.Det er uakseptabelt at en kvinne i en vanskelig og sårbar situasjon, risikerer å møte en moralsk fordømmelse fra fastlegen og en belastende avvisning, etter å ha tatt et vanskelig valg. Hensynet til pasienter må her gå foran hensynet til legene.

Det er helt legitimt, og fullstendig naturlig, at det er politisk og etisk uenighet om viktige verdispørsmål som gjelder seksualitet, reproduksjon og svangerskapsavbrudd. Men denne uenigheten må tas i det offentlige rom, ikke av den enkelte lege i møte med hver enkelt pasient.

Senterpartiet i Sør-Trøndelag synes det er forkastelig at man i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Krf, bøyer av og tar formuleringer inn i teksten, som støter så mange og som løfter opp en debatt vi ble ferdige med allerede i 1978.

Senterpartiet i Sør-Trøndelag forholder seg til vedtatt lov om selvbestemt abort og støtter ikke å la leger reservere seg mot å henvise kvinner til et lovlig inngrep.

 

Gunn Iversen Stokke

Fylkesleder SP Sør-Trøndelag

Mob 41501606