Meny

Flere bør få Kjøkkelvik skoles tilbud om varm skolelunsj

Ove Sverre Bjørdal : - God og riktig mat gir ro og bedre læringsmiljø. Han etterlyser en offensiv plan fra byrådet for at flere skoler skal få det samme tilbudet som Kjøkkelvik skole

Byavisen 20. november tar opp Ove Sverre Bjørdals utfording av skolebyråd Harald Hove omkring varmlunsj for elever i Bergensskolen. Hove svarte at de var positive til å gi oppstartmidler.  - Det er bra at de gir positive signaler, men  jeg hadde håper på en mer offentlig linje. Byrådet burde kommet med en plan om for hvordan dette burde implementeres.

Elevee på Kjøkkelvik er svært fornøyde med ordningen:

-Jeg tror man får bedre konsentrasjon av å spise skikkelig, sier en elev til Byavisen.

Senterpartiets stortingsrepsresentant Kjersti Toppe mener at løsningen er å la midlene komme gjennom statsbudssjettet - fra Helsedepartementet.- Settes saken i et helseperspektiv, unngår man at det blir en prioriteringssak der en setter lærere opp mot poteter.