Meny

Flere studieplasser og sterkere samarbeid med næringslivet må til for å rekruttere til realfagsstudiene

Sist endret: 16.03.2017
Jeg er optimistisk når det gjelder framtidig utdanning av ingeniører, fordi tall fra PISA-undersøkelsene nå viser at norske tiåringer skårer så bra i matematikk. Det vil si at vi om noen år vil ha mange ungdommer i videregående skole som er sterke i realfag. Kompetansen i den videregående skolen må styrkes. Dette gjelder ikke bare teori, men også den praktiske undervisningen. Det må ikke bare satses på stadig mer teoretisk kunnskap, en må få en mer praktisk orientering mot forskning også i grunnskolen. Barns nysgjerrighet og interesse trigges best gjennom praksis, aktiviteter og lek.

 Vitensentere som etableres forskjellige steder i landet, slik som det jeg nettopp besøkte i Arendal, kan styrke og motivere unges interesse for realfagene.  Senterpartiet vil dessuten styrke naturvitenskapelig utdanning med flere studieplasser, og sikre regional fordeling av forskningsmidlene for å utvikle gode universitets- og høgskolemiljøer over hele landet. 

 

Høyere utdanning må ha god finansiering, og dessuten tilpasses etterspørselen fra næringslivet.  Når en region etterspør realfag, må universiteter og høgskoler kunne tilpasse de tilbud som næringslivet trenger. Senterpartiet vil øke antall studieplasser på realfagsstudiene. Partiet vil også jobbe for at det i samarbeid med videregående skoler og næringsliv settes i verk tiltak for å rekruttere studenter til disse studiene. Sp står også i sitt program fast på målet om en forskningsinnsats som skal opp på tre prosent av BNP.

 

Ukentlig rekrutteres det utenlandske ingeniører til Norge gjennom norske rekrutteringsbyråer. Dette er ikke tilfelle på andre fagområder, når vi snakker om arbeidstakere med utdanning på mastergradsnivå. Når norske rekrutteringsbyråer forholder seg til utenlandske institusjoner for å dekke inn behovet  for folk med realfags- og teknologiutdanning, blir det en ubalanse på arbeidsmarkedet.  Vi må her sørge for at dette kommer i balanse gjennom å satse enda sterkere på ingeniørutdanningene.