Meny

Fylkesårsmøtet 2013 ferdig

Senterpartiets fylkesårsmøtet ble avholdt på Thon Hotell Prinsen 8-9 februar. Fullsatt sal og mange engasjerte deltakere. Årsmøtet vedtok 7 resolusjoner og valgte nytt fylkesstyre.

Fylkesårsmøtet igang på Prinsen.Fylkesleder Gunn Iversen Stokke åpnet møtet og hilste til årsmøtet
Leders tale finner du her

Fylkesvaraordfører Arne Braut holt innledning

En engasjert resolusjonsbehandling gjorde at pressen gikk mann av huse....

Fullsatt sal vedtok 2 resolusjoner:

Sør-Trøndelag Senterparti vil ha offentlig utredning om EØS-avtalen

Sp krever lokal forvaltning av motorferdsel i utmark

 

Samferdselsminister Marit Arnstad var hovedinnleder på fylkesårsmøtet

Stortingsrepresentant Heidi Greni holdt engasjert innledning.

Fylkeslederen oppsummerte første dag og kvelden ble avsluttet med middag og fest.

 

 

Lørdagen startet med innledning til programdebatt ved olje og energiminister Ola borten Moe

 

og stortingsrepresentant Heidi Greni

giveraksjonen startet av fylkestudieleder Knut Gåseidnes

appell ved senterungdomsleder Kristine Graneng

appell ved senterkvinneleder Wenche Rømma Flenstad

Programdebatten viste stort engasjement og mange gode innlegg.

Årsmøtesakene:

- Beretning, regnskap, arbeidsplan, budsjett og kontingent ble enstemmig vedtatt.

Det nye styret:

Fylkesleder: Gunn Stokke, Skaun

1. nestleder: Jarle Martin Gundersen, Klæbu

2 nestleder: Anita Utseth, Trondheim

Styremedlem: Knut ingolf Dragset, Rennebu

Styremedlem: Anne Haave, Selbu

1 vara: Johs Haavik, Hitra

2 vara: Ole Graneng, Bjugn

3 vara: Ranveig Lorentzen, Trondheim

4 vara: Gudbrand Rognes, Holtålen

5 vara: Astrid Jakobsen, Osen

 

Valgkomite for neste årsmøte:

Svein Unsgård, Tydal, leder

Karin Galaaen, Selbu

Randi Sollie Denstad, Rissa

Odd Jarle Svanem, Hemne

Oddbjørn Rømma, Åfjord

Vara:

Oddbjørn Bang, Orkdal

Bjørg Marit Sæteren, Oppdal

 

Resolusjonskomiteens leder Knut Ingolf Dragset orienterte om komiteens arbeid.

Vedtatte resolusjoner:

Resolusjon om bygdeutvikling

Regjeringen/ staten må bidra til å bremse nedleggingen av nærmiljøskolene.

Samferdsel i Midt-Norge

Handling  ikke flere utsettelsesvedtak i psykiatrien

Norge  ikke bare en oljenasjon