Meny

Fylkessårsmøtet 2014:

Sist endret: 16 03 2017
Fylkesårsmøtet holdes på Quality Panorama Hotell Heimdal, fredag 7 - lørdag 8 februar 2014. Her finner du program, sakspapir og relevant info knyttet til årsmøtet.

Program for fylkesårsmøtet 2014

Sakliste og sakspapir for møtet

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Årsmelding 2013

Sak 3 Resultatregnskap og balansen 2013

Revisjonsberetning 2013

Noter til regnskapet 2013

Sak 4 Arbeidsplan 2014

Sak 5 Budsjett 2014

Sak 6 Kontigent 2015

Sak 7 Innkomne saker

Sak 8 Valg

Sak 9 Resolusjoner - Uttalelser