Meny

Hva gjør byrådet i Damsgårdssundet?

I bystyret 26. juni spurde Ove Sverre Bjørdal byråden om status for arbeidet i Damsgårdssundet, og på Markusplassen. Kommunen venter på en rettavgjørese for å sette i gang arbeidsprosessen. Bjørdal etterlyste hva byrådet vil gjøre dersom avgjørelsen ikke går går kommunens vei.

 Her er spørsmålet han stilte:

"Utviklingen av Damsgårdssundet, Markusplassen og gangbro til Møhlenpris

Bystyret vedtok bygging av gangbroen som en del av finanskrisepakken i 2009. Videre ble reguleringen av Markusplassen og Damsgårdssundet vedtatt av bystyret i forrige bystyreperiode.

I dag har de første beboerne flyttet inn, men området ser ut som en fyllplass. Markusplassen er det ikke gjort noe med og gangbroen er heller ikke påbegynt.

 Spørsmål:'

Hva er status på utbygging i området?

Hva er utbyggers ansvar og hva er kommunens ansvar for at fremdriften ikke har vært som forventet?"