Meny

Ikke legg ned Fana gymnas !

Sist endret: 07 04 2017
Fylkeskommunens skolebruksplan foreslår å legge ned Fana gymnas og oveføre elevene til Langhaugen og Nordahl Greig. Senterpartiet er i mot dette og foreslo i bystyret onsdag å opprettholde Fana gymnas.

Fana er en stor bydel og Fana gymnas er en historisk viktig institusjone og har et godt læringsmiljø. Senterpartiet mener dette må taes vare på.

Forslaget fikk støtte fra AP, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.