Meny

Jubler for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Sist endret: 16.03.2017
Vi bygger Sørlandet videre, jubler Stortingskandidat for Senterpartiet i Aust-Agder, Kåre Gunnar Fløystad, etter at det ble klart at sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen nå skal planlegges.

-Dette er et stort og viktig steg i retning av en framtidig sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. En sammenkobling som vil føre til en times kortere reisetid på jernbanen mellom Sørlandet og Oslo.

- At Grenlandsbanen nå skal utredes betyr at den er prioritert. Utredningen skal være klar i 2018, og det betyr at vi allerede om 4 år kan prioritere penger til bygging, når neste nasjonale transportplan skal vedtas, sier Fløystad.

-Om noen var litt skuffet i april, er det desto større grunn til å være fornøyd i dag. Det viser at det gjelder å ikke gi seg. Utredningen kommer nemlig etter en fellesmerknad i NTP fra stortingsgruppene til SP, AP og SV.

Grenlandsbanen vil gi et sterkt forbedret togtilbud og helt nye reisemuligheter. - Dette vil rett og slett innebære en ny tidsalder for jernbanen på Sørlandet, avslutter Kåre Gunnar Fløystad.