Meny

Kjell Dehli er SP?s førstekandidat og ordførerkandidat til kommunevalget

Enebakk Senterparti har kumulert Bente Krogstad og Hans Kristian Solberg på de neste plassene på listen til kommunevalget. Listen består for øvrig av hele 27 kandidater fra de ulike delene av Enebakk. Omtrent halve listen består av erfarne lokalpolitikere, mens de øvrige er nye hvorav mange yngre kandidater. Hele ti av kandidatene har tidligere sittet i kommunestyret.

Dehli begynte i lokalpolitikken i 1991, og var varaordfører i perioden 1995-1999. I inneværende periode er han medlem av utvalg for Teknikk og Utvikling, samt vararepresentant til kommunestyret.

Dehli driver slektsgården Nordre Dehli samt Løken Gård med kornproduksjon og noen sauer. Han har tidligere arbeidet ute og hjemme for Norges Eksportråd, og har de senere årene arbeidet som kontaktmann overfor norske og skandinaviske bedrifter for internasjonale messearrangører. Dehli var i 6 år president for Norsk Sør-Afrikansk Handelskammer.

Dehli var tidligere leder for Kirkebygden Vel. Han var involvert i etableringen av Enebakk Sparebank, og ble senere oppnevnt av det statlige KreditTilsynet til å sitte i avviklingsstyret for samme bank. Dehli var involvert i etableringen av Enebakk Produkter og var bedriftens styreleder i flere år. Dehli har arbeidet mye med elkraftsektoren i Norge, og var i noen år oppnevnt av Enebakk kommune som styremedlem i Follo Energi.