Meny

Kjøpesentre til besvær?

Sist endret: 07 04 2017
I Bergens Tidende kommenterer leder Per Roald Hasborg, bystyremedlem Ove Sverre Bjørdal og stortingsrepresentant Kjersti Toppe utviklingen av kjøpesentrene i Bergen. Den bilbaserte kjøpesenterkulturen der premissene er lagt av butikkjedene er en utvikling Senterpartiet arbeider imot.

 

KJØPESENTRE TIL BESVÆR

Steinar Kristoffersen er kritisk til kjøpesenterutviklingen i byen, og etterlyser politiske partier som bryr seg (BT 28/4). Harald Schjelderup (Ap), følger opp og forsikrer at Bergen skal fortsatt være ”nokke for seg sjøl”, men erkjenner at politikere har bidratt til en samfunnsødeleggende kjøpesenterutvikling.  BTs Gard Steiro skriver godt om hvordan småbarnsforeldre blir tvunget inn i en kjøpesenterkultur som mange ikke ønsker seg. Men er dette politikernes skyld?

Det er ikke slik at vi tvinges til å handle på kjøpesentre. Det er fullt mulig å ta en kort buss- eller bybanetur inn til Bergen sentrum, og handle i "småbutikker" der.  Men - vi ønsker jo "småbutikker" og torg også ut i bydelene.  Dessverre har det i bydelene etablert seg en kjøpesenterkultur uten sidestykke, en bilbasert kjøpekultur der premissene blir lagt av butikkjedene, og ikke av politikerne gjennom en styrt utvikling.  Slik har vi fått en situasjon der sentrum i bydelene er dominert av svære kjøpesentre, bygd opp tilfeldig og stort sett på dispensasjon fra overordnede planer. Industriområder er blitt omgjort til butikkområder. Områder for storvarehandel er forvandlet til detaljvarehandel.  Ingen bremser er på, utviklingen går kun i retning av større og flere kjøpesentre. Konsekvensene er sørgelige. IKEA utbyggingen er et eksempel. Det var bare Senterpartiet, SV, V og Rødt - som sa nei. Vi mente dette ville spre sentrumsfunksjonene og skape økt trafikk. Men H, Ap, KrF og FrP stemte for. Det er jo ikke rart at det blir det som blir i Bergen.

 

Det er enkelt å unngå en slik utvikling.  Stortinget har vedtatt rikspolitiske bestemmelser for hele landet. Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides dersom dette er planlagt i overordnet kommuneplan eller fylkesplan. Utenom dette vil kjøpesentre over 3000 m2 bruksareal ikke være tillatt. Kjøpesentre skal fortrinnsvis lokaliseres nær kollektivknutepunkter og sentralt i byene/bydelene. Slik kan flere få kortere avstander når de handler, og flere kan reise miljøvennlig. For det er jo slik at kjøpesenter bygd på rette måten, på rette plassen, og i rett størrelsen, er bra.  Vi ser jo at kjøpesentre kan fungere som en viktig sosial møteplass. Alle har sikkert sett klubben av eldre (ofte menn) som hver dag møtes på kafeen, eller på den spesielle benken på kjøpesenteret.  Det er flott, det er folkehelse, det må vi ha mer av. Det er slike kjøpesentre vi trenger, som skaper gode ringvirkninger og som bidrar til samfunnsutviklingen og har en funksjon i nærmiljøet, for innbyggeren, ikke bare for forbrukeren.

 

Få områder i norsk politikk er så gjennomregulert og gir lokalpolitikerne så stor makt som på byutviklingsfeltet. I Bergen har de styrende lokalpolitikerne sviktet, eller riktigere sagt bevist latt være å styre utviklingen.  Men det fins partier, slik Steinar Kristoffersen etterlyste, som er opptatt av god byutvikling, som har vært tydelig i politikken og som har sagt nei til kjøpesenterutvidelser som ikke er begrunnet i en positiv samfunns – og byutvikling. 

 

Sjekk gjerne Senterpartiet sin stemmegivning i Bergen bystyre og Komite for miljø- og byutvikling (medlem til okt. 2011) de siste årene. Men dessverre har flertallet stemt for en annen linje enn vår. Det er konsekvensen av denne utviklingen som nå merkes, og som heldigvis fører til debatt.  Vi håper vi får en debatt fremover som bidrar til en ny retning i byutviklingspolitikken i Bergen. Vi bergensere kan styre utviklingen gjennom våre folkevalgte hvis vi vil. 

 

 

Ove Sverre Bjørdal, Gruppeleder Sp Bergen Bystyre

Per Roald Hasborg, Leder Bergen SP

Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant Senterpartiet