Meny

Kommunene i Vest Agder taper samlet over 70 millioner kroner!

Sist endret: 16.03.2017
Et regjeringsskifte vil føre til at kommunene i Vest Agder taper over 70 millioner kroner. For Lindesnes og Lista regionen utgjør inntektsbortfallet henholdsvis 19,5 og 23 millioner, dette er nok et eksempel på en sentraliseringspolitikk som høyrepartiene står for. Økte inntekter til Oslo og Bærum finansieres av færre sykepleiere og lærere i Vest Agder.

Senterpartiet mener det er på høy tid at Høyre er åpne om konsekvensene av sin politikk.

Vi i Senterpartiet ønsker at det skal være godt å bo over hele Norge. Dagens regjering, med Senterpartiet i spissen, har lagt om kommunenes inntektsfordeling. Vi har sørget for at mer av inntektene kommer i form av direkte støtte til kommunene, og at mindre kommer i form at skatteinngang fra den enkelte kommune. Dette betyr i praksis at vi omfordeler penger fra de kommunene som har høy skatteinngang (typisk: Oslo, Bærum, Asker og Stavanger) til de som har mindre (både store og små kommuner over hele landet). Totalt omfordeler vi i 2013 ca 2,2 milliarder på denne måten.

Høyres endringer i kommunenes inntekter er noe som vil ramme folk flest over hele landet.

Dette vil ramme 9 av 10 norske kommuner hardt. I alt vil 373 kommuner tape på dette, mens de 10 kommunene som vil tjene mest på det får totalt mer enn 90% av gevinsten. Når jeg sier at kommunene vil tape på dette mener jeg at vi som bor her, altså jeg, deg og alle vennene våre i kommune i Vest Agder. Høyres politikk vil føre til at det blirfærre pleiere til å stelle de eldre, eller at det blir færre lærere til å undervise ungene våre i kommunen vår.

Senterpartiet, som aldri gir seg i kampen for aktiv bruk av Norge, aldri kan godta løsninger som tapper de fattigste kommunene.

Dette er svært dårlig politikk, og jeg mener Høyre også må være så ryddige at de gjør velgerne oppmerksomme på følgene av politikken deres. Vi er helt ærlige på hva som er konsekvensen av vår politikk. Vår politikk gir 241 millioner kroner mindre til Bærum kommune enn de ville fått fra Høyre. Til gjengjeld gir den for eksempel 12 millioner mer til Vennesla og Mandal, 7 millioner mer til Søgne, Farsund, Flekkefjord og Lyngdal og 5 millioner mer til Songdalen.

 

Vi som har vært aktive i lokalpolitikken noen år, husker hvilken "sulteforing" Høyre og Erna Solberg sto for over for våre kommuner sist gang Høyre var i Regjering. Vi ønsker ikke disse tidene tilbake !

 

Thor Jørgen Tjørhom

Førstekandidat for Vest Agder Senterparti