Meny

? Kom­mu­ne­sam­men­slå­ing må for­ank­res i kom­mu­ne­ne

Tre enkeltpersoner fra Frogn, Ski og Ås har sendt brev til Fylkesmannen for at det skal utredes kommunesammenslåing i Follo. Disse tre er tilfeldigvis også ordførere, og ønsket om utredning er ikke avklart i de tre kommunenes kommunestyrer før brevet ble sendt.... Demokratisk underskudd er vel et av flere betenkligheter i denne saken. Nå reagerer Kommunal- og Regionaldepartementet på fremgangsmåten.

Les hele saken på oblad.no under lenken til høyre.

Les også de oblad.no sitt oppslag om de tre ordførernes utspill.