Meny

Kommunevalg for et slaktoffer?

Fristen for innsendelse av lister til kommunevalget har gått ut ? et signal om at valget nærmer seg. Interesserte kan nå studere partienes listekandidater på kommunens hjemmeside. Vi i Enebakk Senterparti opplever stor interesse og engasjement, og stiller med lokalvalgets lengste liste.

Den viktigste saken under oppkjøringen til dette valget tegner seg til å bli spørsmålet om mulig kommunesammenslåing som konsekvens av kommunalminister Sanners såkalte reform for 'robuste' kommuner.
Noen titalls kommuner rundt om i Norge kommer til å slå seg sammen uansett, fordi innbyggerne tror at dette vil gi dem bedre kommunale løsninger. I motsetning til hva enkelte andre partier hevder er SP ikke dogmatisk imot sammenslåinger dersom dette er en opplagt fordel for innbyggerne. Det er også SP-styrte kommuner som slår seg sammen.
Vi er meget avventende til hva som skal bli så mye bedre her i Enebakk, men den som (over-) lever får se. Vi tror i utgangspunktet at om det er mangelfulle kommunale tjenester på enkelte områder, bør vi selv kunne få orden på dette. Noen partier bruker også interkommunalt samarbeid (IKS-er) mellom kommuner som bevis på såkalt lokaldemokratisk underskudd, og følgelig et argument for storkommuner. Vi synes at dette er en konstruert problemstilling, f.eks. med henvisning til det meget velfungerende ROAF. Om det er IKS-er som ikke fungerer bør man heller snu opp-ned på IKS-et i stedet for å legge ned eierkommunen, vil jeg mene.
Statsråd Sanner lover oss mange nye oppgaver; det ble presentert en liste før påske. Men bortsett fra litt 'smørings-penger' i starten, ligger det ingen lovnader om fullstendig kostnadsdekning av disse oppgavene. Sanners lovnad om økt lokaldemokrati tegner seg til å bli økt forvaltning av egen armod, bare i større sammenheng. La oss da heller selv beholde styringen og prioriteringene!
Ordføreren skal nå ha møter med Ski og Oppegård. Skal det ikke bli fint for oss på Flateby og Kirkebygda om vi blir sittende med et fåtall eller ingen kommunestyrerepresentanter om vi blir lagt under en Follo-konstruksjon med den selvsagte kommuneadministrasjon i Ski? Det tilsvarende vil vel gjelde Ytre og f.eks. Dalefjerdingen ift. en storkommune på Nedre Romerike med naturlig sentrum i Lillestrøm. Velger vi å gå mot Follo og Romerike ligger det an til et opplagt slakt av Enebakk kommune.
Om det ikke kommer vesentlig flere og langsiktige godsaker på bordet, kan ikke dette være noe å strebe etter. Og ikke ligger Enebakk i veien og hindrer andre som har lyst til å slå seg sammen heller.

 

Kjell Dehli
Gruppeleder Enebakk Senterparti

 

Kjell Dehlis innlegg i Enebakk Avis under lenken under.