Meny

- Kritikkverdig av kommunen

Sist endret: 20 03 2017
Hans Kristian Solberg (Sp) har fått rapporten fra etikkutvalget, og mener Enebakk kommune har opptrådt etisk kritikkverdig på flere punkter, skriver Romerikes Blads Marte Frimand lørdag 26. mai. Solberg er skeptisk til at kommunen mottar gaver fra selskaper som er involvert i kommunale saker. - Beslutningstakere kan fort føle at de står i takknemlighetsgjeld, sier han.

Romerikes Blad beskriver sakens bakgrunn slik:

Lecaprodusenten Maxit  Leca i Rælingen ønsker å etablere ett leiruttak på Skøyen og Rustad i Kirkebygda som vil sikre dem levering av leire i 30 år framover. I løpet av 2006 mottok kommunen flere gaver av bedriften i form av blant annet ballbinger og en skateboardrampe, samt et større kontantbeløp på nær en halv million kroner til sammen. Saken skapte stor debatt innad i kommunen og ble i begynnelsen av mars sendt inn til Kommunesektorens etikkutvalg for behandling. Kommunestyret skal behandle saken om leiruttaket den 18. juni.

 

Frimands artikkel:

Kommunesektorens etikk utvalg skriver i sitt svar at de har liten erfaring med behandling av saker som gjelder gaver til kommuner, og at denne saken derfor reiser flere interessante problemstillinger. Utvalget skriver videre at de ikke har nok informasjon i saken til å vurdere om det har vært etisk kritikkverdig av kommunen å motta gaver fra Maxit, men de uttaler seg generelt om de problemstillingene saken reiser.

- Det er to ting jeg er skeptisk til når det gjelder kommunens håndtering av saken; For det første mener jeg det er kritikkverdig at kommunen har tatt i mot gaver fra en bedrift som har en så viktig sak inne til behandling. For det andre mener jeg at måten ordføreren har håndtert saken på er langt fra god nok, sier Solberg.

Krever full åpenhet
Utvalget framhever at kommunen ikke bør motta gaver så lenge giveren er involvert i en sak med kommunen som ennå ikke er avgjort. Videre at det er et grunnleggende krav om full åpenhet rundt slike gaver, og at gaver over en viss størrelse bør drøftes politisk før kommunen mottar dem. I følge Solberg ga ordføreren kun en kort, muntlig orientering helt på slutten av et formannskapsmøte i fjor høst, etter at pengene allerede var kommet inn på konto.

Ser ikke problemet
- Det er klart man skal være varsom i slike saker, og det mener jeg også at vi har vært. Jeg kan ikke se at vi har gjort noe galt ved å motta disse gavene, sier ordfører Tore Tidemann (H). - Når det gjelder behandling av saken har jeg holdt formannskapet løpende orientert helt siden kommunen mottok den første gaven. Dette var før Solbergs tid i formannskapet, så det er ikke så rart at han ikke har hørt om dette. I ettertid så kan jeg vel si at vi kanskje skulle vært enda mer varsomme, og at jeg skulle ha lagt saken skriftelig fram for formannskapet, ikke bare muntlig. Utover dette ser jeg ikke problemet her, sier han.