Meny

La oss slå ring om kommunen vår!

Sist endret: 20 03 2017
Ordfører sier i sitt innlegg i sist uke at en må ha et åpent sinn. Det er jeg helt enig i! Men det betyr ikke at en samtidig ikke skal ha noen tanker om hva en ønsker for utviklingen i Enebakk.

Vi i Senterpartiet tror at Enebakk bør utvikle seg noe annerledes enn de store regionsentraene i Ski og Lillestrøm. Det er derfor mange har flyttet hit, og ønsker å bo i nettopp Enebakk. Framfor å være et vedheng til de større kommunene bør vi utvikle Enebakks fordeler som selvstendig kommune. Det kan vi i større grad ved å styre vår egen kommune selv.

Videre konstaterer ordfører at innbyggerne i nabokommunene ikke har oss på førsteplass når de ser seg om etter makkere. Det er riktig. De har oss ikke på andre- eller tredjeplass heller. Det er først når vi kommer på fjerdeplass og videre nedover på lista at Enebakk blir nevnt.

Senterpartiet er fortsatt av den mening at når to eller flere kommuner skal «gifte seg» så bør det være en selvfølge at alle de involverte er enige. Ellers så blir det «tvangsekteskap», og det har vel gått av «moten»? Når de aller fleste innbyggerne i nabokommunene ikke kan tenke seg å slå seg sammen med Enebakk, så har en vel heller ikke noe grunnlag for at de politikerne som disse menneskene i framtiden velger skal satse mer på Enebakk, i en storkommune, enn det vi som selvstendig kommune vil klare å få til selv. De store tettstedene vil ha store udekkede behov til utvikling av egne sentra i mange tiår fremover. Er det riktig at vi enebakkinger via skatteseddelen, og eventuelt med eiendomsskatt, skal være med på å spleise på disse utbyggingene fremfor å utvikle egen kommune?

For 50 år siden var det vel ingen som kunne tenke seg at Enebakk kunne endre seg så mye, og samtidig utvikle et så stort tjenestetilbud til sine innbyggere, på så kort tid. På tross av det så har en klart det. Det er vel ingenting som burde tilsi at vi nå i 2015 er på toppen av utviklingen, og fra nå av ikke kan utvikle oss videre inn i fremtiden.

Senterpartiet har tro på at våre innbyggere, og de som kommer til i årene som kommer, skal klare å utvikle kommunen videre slik vi har gjort i fortiden. Vi tror ikke at folk utenfor vår egen kommune er bedre enn oss enebakkinger, som bor her, til å styre og utvikle Enebakk. Sammen kan vi i Enebakk utvikle andre kvaliteter enn i våre, etter hvert urbaniserte, nabokommuner.

Hans Kristian Solberg

Ordførerkandidat Senterpartiet