Meny

Regjeringen svikter Nord-Norge ? Sp svarer med egen tiltakspakke

Regjeringens, KrFs og Venstres avtale om alternativt statsbudsjett for 2015 er nedslående for vår nordligste region. Sp reagerer og svarer med å foreslå en egen Nord-Norge satsing i sitt alternative statsbudsjett for 2015.

 

Totalt har Sp lagt inn om lag 730 millioner kroner til en egen satsing for Nord-Norge, pengene er til konkrete tiltak. I tillegg legger Senterpartiet på en kraftig påplussing i til kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter, noe som i stor grad vil komme Nord-Norge til gode.

- Det er trist å se at Nord-Norge blir en av de store taperne i neste års budsjett som Regjeringen, KrF og Venstre har blitt enige om. Vi vil gå motsatt vei i vårt alternative statsbudsjett for 2015, vi har som mål å utjevne geografiske forskjeller i landet vårt. Regjeringens forslag vingeklipper Nord-Norge som region, og vi mener det er behov for en ekstra satsing i disse områdene, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

I Senterpartiet sitt forslag i til alternativt budsjett ligger det allerede inne 265 millioner kroner mer til kommunene i de tre nordligste fylkene, den nye pakken inneholder konkrete tiltak for å styrke bosetting og næringsliv i regionen.

- Vi er opptatt av å ta hele landet i bruk, da må og et budsjett gjenspeile dette. Det er en rekke tiltak som kan gjøres for å styrke mulighetene i nord, og det finnes mange viktige nasjonale institusjoner i denne regionen. Jeg mener det er helt nødvendig at vi prioriterer å satse på Nord-Norge i stedet for å gi store skattekutt slik som regjeringen legger opp til, avslutter Vedum.

 

 

De ulike tiltakene i Nord-Norge satsingen til Senterpartiet er:

 • Økning av det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms med 10 000 kr. til 25 500 kr. Totalkostnad er 155 mill. kr.
 • Fiskerfradraget, økt sats til 34 prosent, økt øvre grense til 175 000 kr. Totalkostnad er 35 mill. kr.
 • Gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygden. Totalkostnad er 77,8 mill. kr.
 • Ettergi 20 000 kr i studielån til ferdig utdannede studenter som etter endt utdanning tar arbeid i Nordland/Troms/Finnmark. Totalkostnad er 30 mill. kr.
 • Kystvakten, økt tilstedeværelse i nord. Totalkostnad er 17,5 mill. kr.
 • Utbygging av nye fengsler, bl.a. igangsetting i Agder, Ålesund og Mosjøen. Totalkostnad er 100 mill. kr.
 • Kontoret for Voldsoffererstatning (Vardø). Totalkostnad er 12 mill. kr.
 • Samiske formål, næringsformål + samiske aviser. Totalkostnad er 9,1 mill. kr.
 • Studiesenter Finnsnes og Studiesenter.no. Totalkostnad er 10 mill. kr.
 • Copernicus og romfart (styrke miljøene i Troms og på Andøya), ca. ¾ anslås som bidrag til desentralisering og livskraft i hele landet. Totalkostnad er 155 mill. kr.
 • Styrking av Bodø/Rognan. Totalkostnad er 21,5 mill. kr. (Bratsberg-banen og en del av posten)
 • Sjømannsfradraget. Totalkostnad 11 mill. kr.
 • Bevilger 98 mill. kr. Ekstra til Helse-Nord.
 • Videreføre støtten til norsk selfangst på 12 millioner kroner.
 • Halvere flyplassavgiftene på de 31 flyplassene med statlig finansierte flyruter. Totalkostnad 65,7 mill. kroner.