Meny

Senterpartiet innfrir den digitale allemannsretten

Sist endret: 16.03.2017
Nå blir det bredbånd til alle ? i hele landet! Regjeringen går nye veier for å sikre godt bredbånd til hele landet. ? Dette er for mange like viktig som veier og jernbane. Det var Senterpartiet som lanserte begrepet «den digitale allemannsretten». Det handler om at bredbånd og nettilgang er like viktig for næringsliv og privatpersoner over hele landet. Senterpartiet er pådriver for at alle skal ha de samme mulighetene. Folk i distriktene og på bygda skal ha like godt bredbånd som folk fra stor byer som Oslo.

En av løsningene er å ta i bruk tilgjengelige frekvenser som ble overflødige da TV-kringkastingen gikk over fra analoge til digitale sendinger i bakkenettet. Allerede i 2009 kunngjorde regjeringen at disse frekvensene skal benyttes til moderne mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd i hele landet.

 

Nå er regjeringen kommet et langt skritt videre, og i løpet av året skal disse frekvensene auksjoneres bort.

 

Regjeringen vil ikke overlate disse frekvensene til kommersielle aktører uten betingelser. Et av kravene er at leverandørene skal innfri et dekningskrav på 98 prosent. I tillegg setter regjeringen av 150 millioner kroner årlig til områder som ligger utenfor de kommersielt interessante områdene.

 

Så tett opp mot 100 prosent av landets husstander skal de nærmeste årene få tilgang til et bredbåndstilbud med god hastighet. Å sikre alle i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet er viktig for fortsatt å legge tilrette for verdiskaping og bosetting I HELE LANDET !

 

Thor Jørgen Tjørhom

1 kandidat Vest Agder Senterparti