Meny

Senterpartiet ønsker bedre hverdag for pendlerne i Trondheimsregionen

Senterpartiet har lagt fram sitt alternative budsjett. I forslaget tar partiet opp kampen mot regjeringen når det gjelder pendlernes vilkår med å foreslå en pakke på 600 millioner kroner.

 

Med Senterpartiets alternativ blir det store besparelser for pendlere, noe følgende beregninger for ulike strekninger viser:

Oppdal  - Trondheim  - maks fradrag øker med 30.000 kr, noe som gir 7.200 kr. mer på  konto.

Åfjord – Trondheim - maks fradrag øker med 8.482 kr., noe som gir  2.060 kr. mer på konto

Soknedal – Lade - maks fradrag øker med 8.325 kr., noe som  gir  1.998 kr. mer på konto

Stjørdal  - Lade - maks fradrag øker med 7.080 kr., noe som gir  1.699 kr. mer på konto.

-        Regjeringen har i flere år forverret pendlernes kår.  Vi vil i dette budsjettet rette opp noen av de skatteskjerpelsene regjeringen har innført.  Med vårt forslag vil pendlerne i Trøndelag få en enklere hverdag, sier stortingsrepresentant Heidi Greni

Grepene Senterpartiet gjør i sitt budsjett er at de øker kronegodtgjørelsen på selvangivelsen med 10 øre til 1,60 kr.  Videre foreslår de å fjerne ordningen med at alle som har mer enn 50000 km i arbeidsreise kun skal få trekke fra 70 øre per km for disse.  Alle som har arbeidsreiser fra 15000 km i året skal med Senterpartiets opplegg kunne trekke fra kr. 1,60 per km. I tillegg foreslår partiet 50 millioner til å bygge 8000 nye innfartsparkeringsplasser rundt de store byene.

-        I en tid hvor arbeidsledigheten øker og flere må finne seg nytt arbeid, gjerne med lengre reiseavstand, så burde dette belønnes og ikke straffes som regjeringen gjør.  Mange sliter fra før med lang reisevei, en belastning som mange steder blir forverret av utilstrekkelig kollektivtilbud og køer på innfartsveiene til storbyområdene hvor mange har sitt arbeidssted, avslutter Heidi Greni.

Kontakttlf. Heidi Greni: 997 27 978