Meny

Slutt å bruk Luftforsvarets musikkorps som avledningsmanøver

I Adressa 10.9.16 går Sivert Bjørnstad fra regjeringspartiet Frp ut og sier at det er en hån mot resten av Forsvaret å fortsette kampen om å beholde Luftforsvarets musikkorps.

Tvert imot, etter min mening er den en hån at Frp-eren å bruke diskusjonen omkring forsvarets musikkorps som en avledningsmanøver for å unngå å få diskusjon om en rekke av regjeringens disposisjoner i den framlagte langtidsplanen for Forsvaret.

For eksempel, Regjeringen tar en omkamp på nedlegging av Rygge flystasjon ved Moss, gjennom å oppheve fire år gamle Stortingsvedtak med syltynn begrunnelse. Transporthelikopter blir flyttet fra Bardufoss til Rygge og flytting av Luftforsvarets ledelse og stab til Bodø blir stoppet og lagt til Rygge. Det virker som å redde Rygge flyplass fra Ryan Airs Exit og sikre at sentrale aktører slipper å flytte fra Østlandsområdet er viktigere enn å følge opp tidligere, godt forankret planer. For øvrig om Luftforsvarets stab ikke skal flyttes til Bodø, så må Værnes-Ørland være eneste alternative hovedsete. Trøndelag er senter for det norske Luftforsvaret.

Og jeg kan fortsette, svekkelse av Heimevernet ved å redusere krav til områdeinnsatsstyrker vil berøre helt sentrale element i Heimevernets oppbygging. Heimevernet bygger på lokalkunnskap og lokal rekruttering og gjennom å redusere kravet til områdestyrker svekkes begge disse prinsippene. Heimevernet med dagens innsats er fullfinanisert ved å tilføre ca 300 mill NOK. Og ennå har jeg ikke kommet til utsatte beslutninger og manglende føringer når det gjelder Hæren.

Med de store investeringene som skal gjøres i utstyr er det viktig at Luftforsvaret markerer seg i samfunnet med annet enn flystøy. Forsvarets musikkorps er sentrale som brobyggere mellom det sivile samfunnet og Forsvaret og musikkorpsene er en historisk kulturbærer. Etter min mening er ikke kampen for Luftforsvarets musikkorps en hån mot resten av forsvaret, men viktig for Luftforsvaret og for trondheimsregionen.  Sivert Bjørnstad må i stedet begynne å diskutere Hæren, Heimevernet og omkamper, og ikke bruke musikkorps som en avledningsmanøver for å unngå å ta den viktige forsvarsdebatten.

 

Anita Utseth, nesteleder, Sør Trøndelag Senterparti