Meny

Sp vil noe med Enebakk

Sist endret: 20 03 2017
Vi vil at Enebakk skal bruke sine fortrinn og utvikle seg som en grønn og landlig kommune mellom Follo, Oslo og Romerike. Vi har derfor utviklet et helhetlig program for hele kommunen.

Årets valg kan være det siste hvor vi velger representanter til Enebakk kommunestyre. Enebakk Senterparti går til valg på at Enebakk skal bestå som en selvstendig kommune. Det er de 27 som blir valgt inn den 14/9 som tar den endelige beslutningen om Enebakk skal fortsette som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med andre kommuner. Vi i Senterpartiet mener det er viktig at det er enebakkingene selv som bestemmer hvordan bygda vår skal utvikle seg, og det er viktig at vi selv har kontroll på de store tjenestene i folks liv – barnehage, skole, SFO og helse & omsorg.

Partiene som styrer kommunen i dag, Høyre og FrP, sier at de ikke har bestemt seg og vil utrede mer. I regjering, på fylkesplan og i våre nærmeste Follokommuner er de ivrige entusiaster for å lage store og robuste kommuner. Høyre og FrP vil altså ikke avskrive muligheten for å flytte makten over alle avgjørelser vedrørende driften av offentlige tjenester og samfunnsplanlegging ut av bygda. De som stemmer på disse partiene bør derfor ikke bli overrasket om Høyre og FrP trykker på gassen når det gjelder sammenslåing for Enebakk så fort stemmene ved årets valg er telt opp. Våre blå politikere er minst like flinke til å sitte mest mulig i ro når debatten dreier inn på kommunereformen, som i andre kommuner. Dette er valgets viktigste sak, men innbyggerne har ikke ønsket denne reformen. Mange foreldre er ikke fornøyd med dagens SFO-ordning. Enebakk er en pendlerkommune, og det er derfor viktig at vi har et godt tilbud på dette feltet. Vi går derfor til valg på å innføre frivillig aktivitetsskole etter modell fra Oslo, med et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart, for barn og voksne.

Ulvesaken i sommer viser at Enebakk trenger tydelige ombudspersoner som sier ifra til overordnede myndigheter. Vi Senterpartilista ønsker å være tydelige ombudspersoner for deg.

Godt valg!

Hans Kristian Solberg, ordførerkandidat Senterpartiet