Meny
Bli medlem

STOPP GIGANTOMANIEN

Sist endret: 16.03.2017 #Oslo
Senterpartiet vil gjenåpne Aker og stoppe gigantsykehuset på Gaustad.

Senterpartiets Kjersti Toppe la i dag frem et representantforslag i Stortinget, der hun foreslår å gjenåpne Aker som lokalsykehus og stoppe gigantsykehuset på Gaustad.

- Senterpartiet vil gjenåpne og totalrenovere Aker som lokalsykehus. Folk i Groruddalen og på østkanten trenger et nært og trygt sykehustilbud, sier Sps listetopp i Oslo, Aisha Naz Bhatti.

- Vi vil stoppe planene om et storsykehus på Gaustad. Gigantomanien i helse-Oslo må ta slutt nå, av hensyn til befolkningen, sier Bhatti. – Omstillingsprosessen har fått berettiget kritikk, og vi må snu før det sporer helt av.

Sykehusprosessen i Oslo har blitt kritisert for dårlig styring på tvers av klinikkene og for lite hensyn til problemene med dagens sykehusbygninger. Bhatti mener prestisjen og gigantomanien har tatt overhånd.

– Helsepersonell rapporterer om store problemer i hovedstadsområdet. Det går ut over pasientene, og det kan Sp ikke akseptere. Det er uforsvarlig å ikke stoppe prosessen nå, slår Bhatti fast.

– Her har regjeringen og Arbeiderpartiet muligheten til å støtte et forslag som gir bedre helsetjenester for folk i Oslo, avslutter Bhatti.

Senterpartiet vil:

    • Renovere eksisterende bygningsmasse og ta igjen etterslepet på dagens sykehusbygg.
    • Gjenåpne Aker som fullverdig lokalsykehus for folk i Groruddalen og på østkanten.
    • Se på mulighetene for å bygge ny legevakt til erstatning for Storgata, og gjenopprette legevakttjenester i bydelene.