Meny

Stopp raseringen av lokalpolitiet!

Enebakk Senterparti fremmet en uttalelse på årsmøtet i Akershus Senterparti om viktigheten av å beholde lokalpolitiet. Uttalelsen ble vedtatt og kan leses her.

 

Stopp raseringen av lokalpolitiet!

Årsmøtet i Akershus Senterparti mener det er fullstendig uakseptabelt at det pågår en bølge med nedleggelser av lensmannskontorer.

 Politiet forsøker å løse sine betydelige ressursproblemer ved å legge ned lensmannskontorer i kommunene. Dette fjerner og svekker:

  • Tilgjengelighet i lokalsamfunnene politiet skal betjene
  • Kjennskap til lokalmiljøet
  • Kriminalforebyggende arbeid på lokalplan

Akershus Senterparti mener det er svært viktig at politiet har god kunnskap om de forskjellige miljøene i kommunene, er kjent i og nyter respekt i lokalsamfunnet. Dette kan bare oppnås ved et lokalt basert politi.

Den moderne rettsstat bygger bl.a på forutsetningen at det offentlige skal ivareta borgernes sikkerhet gjennom opprettholdelse av ro og orden. Det krever et synlig politi som er lett tilgjengelig i det enkelte lokalsamfunn slik at de kan intervenere når noe skjer.

Det lokale politiet er et grunnleggende element som bidrar til at det er trygt og godt å bo i lokalsamfunnene. Akershus Senterparti godtar ikke en rasering av dette! Det er viktig at det handles raskt siden nedleggelser av en rekke lensmannskontorer allerede er besluttet i politiets ledelse.