Meny

Støtter nei til tiggeforbud

Sist endret: 16.03.2017
Et samla fylkesårsmøte i Aust- og Vest-Agder SP har vedtatt følgende uttalelse: Senterpartia på Agder støtter stortingsgruppa sitt nei til tiggeforbud. Senterpartiets stortingsgruppe har gått mot regjeringa sitt forslag om å innføre tiggeforbud. Aust- og Vest-Agder Senterparti støtter stortingsgruppa fullt ut.

Norge skal ikke være et land hvor man blir fengslet for å be om hjelp eller for å hjelpe andre.

Å innføre et tiggeforbud strider imot våre moralske overbevisninger og mot partiets menneskesyn som er basert på kristne og humanistiske verdier.

I tillegg til å gjøre det å be om hjelp straffbart, innebar regjeringens forslag at en også skulle forby oss å hjelpe dem som trenger det mest.

Vi må kunne be om hjelp og gi hjelp uten at det er kriminelt. Et samfunn kan og bør måles etter hvordan vi behandler de svakeste.

Norge har lover mot organisert kriminalitet, menneskehandel, tyveri, aggressiv tigging og ordensforstyrrelser. Vi har mer enn nok lover som kan beskytte oss mot utfordringene tigging medfører enkelte steder. Dette sier også departementet sin utredning.

Senterpartiet i Aust- og Vest-Agder er glad for, og støtter stortingsgruppen sitt vedtak i denne saken.