Meny

Synlig politi - mindre kriminalitet!

Sist endret: 16 03 2017

I dagene etter den siste terrortrussel-saken har man sett en diskusjon rundt generell bevæpning av politiet.

Politiets Fellesforbund mener bevæpningen under terrortrusselen viste en tydelig nedgang av kriminelle handlinger, men jeg tror heller at denne nedgangen skyldes et gatebilde med mye mer synlig politi. Det samme mener også Norges Politilederlag.

Med mer politi i by-gatene og mer synlig politi etter veien og på bygda, vil dette kunne virke svært forebyggende. Ingen tvil om det. Derfor er det også viktig å opprettholde lensmannskontorene rundt i landet.

Jeg har mistanke om at, om man vil bevæpne politiet, vil også de kriminelle bevæpne seg og situasjonen vil eskalere og ende i tragedier.

Det er ingen tvil om at vi trenger mer operativt politi, flere tjenestemenn ute blandt folk. Der de synes, snakker med folk og utfører samfunnsoppdraget, nemlig gi trygghet til befolkningen.

Nedleggelse av lensmannskontor, flere politi på kontorene og færre i gatene, vil virke negativt på flere måter. Forebygging kan kun skje gjennom kontakt og dialog. Derfor ønsker jeg flere operative tjenestemenn, synlig der folk ferdes og lensmannkontor i alle kommuner.

 

Gunn Iversen Stokke

Senterpartiet i Sør Trøndelag